Category Archives: Wysokie ceny leków

Jak dotrwać „do pierwszego”?

Bierzemy pod uwagę to, że zazwyczaj emeryt w polskich warunkach nie jest krezusem. Dostaje około 1500 złotych miesięcznie, choć są osoby, dla których ta kwota jest niższa. Przy braku

Szatańska pokusa eutanazji

Bielizna ołtarzowa http://www.haftinaatelier.pl/home/bielizna-kielichowa/ komplety bielizny kielichowej

Jedną z konsekwencji rosnących kosztów opieki medycznej nad osobami starszymi, a więc przede wszystkim emerytami, jest rozwój w niektórych krajach przepisów umożliwiających stosowanie

Wysokie ceny leków pułapką dla emeryta

Wątek drogich leków pojawił się już wcześniej, ale jest on na tyle istotny, że warto pochylić się nad nim raz jeszcze. Starzenie się jest procesem tyleż przykrym, co nieuniknionym. Na